Een constante elektriciteitsvoorziening kan van levensbelang zijn

noodstroomvoorziening

We weten allemaal dat als specialisten in een ziekenhuis bezig zijn met een operatie de stroom niet mag wegvallen. Toch kan dit altijd door onvoorziene omstandigheden gebeuren. Als er vooraf geen voorzieningen zijn aangebracht, zou het kunnen gebeuren dat zo’n operatie daardoor verkeerd afloopt. Daarom zal er altijd een noodstroomvoorziening zijn aangebracht. De noodstroomvoorziening wordt ingeschakeld, als de spanning wegvalt, zodat er direct weer spanning wordt geleverd en de specialisten in een ziekenhuis gewoon kunnen doorgaan met de operatie.

Soorten noodstroomvoorzieningen

Het maakt in principe niets uit hoe bij het wegvallen van de spanning de noodstroomvoorziening werkt. Het belangrijkste is dat u direct weer spanning heeft. In veel gevallen wordt er met een UPS-systeem gewerkt. Een UPS (Uninterruotible Power Supply) is een stroomvoorziening waarbij gebruik wordt gemaakt van een accu. Wanneer de spanning van het net wegvalt, zal de levering direct worden overgenomen door de geladen accu. Op zo’n manier is het mogelijk dat het personeel in bijvoorbeeld ziekenhuizen gewoon hun werk kunnen blijven doen. Ook personen die op een computer aan het werk zijn, kunnen gewoon doorwerken. In en normale situatie, zal de accu door de installatie geladen blijven. Bij nood, kan er direct worden overgeschakeld naar de accu. Ook worden er in de praktijk noodstroomaggregaten (NSA) gebruikt of generatoren. Zij kunnen gedurende een lange periode een groot vermogen leveren. Het maakt niets uit welk systeem u gebruikt, als het maar wordt aangelegd door een elektrotechnisch bedrijf.

Noodstroomaggregaten

Voor het aanschaffen van een noodstroomaggregaat kunt u terecht bij het elektrotechnisch bedrijf Endenburg. Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van elektriciteitsvoorzieningen. U kunt het bedrijf benaderen voor besturing en regeling, energie en licht. Ze installeren en onderhouden energie en noodstroomvoorzieningen. Er zijn plaatsen waar de energievoorziening niet onderbroken mag worden. Daarbij kunt u denken aan ziekenhuizen, defensie en datacenters waardoor de samenleving ontwricht zou kunnen worden. Het elektrotechnisch bedrijf Endenburg is door de gespecialiseerde vaklieden in staat betrouwbare noodstroomvoorzieningen aan te leggen. Om een feilloze werking van al uw apparaten te waarborgen, werken ze volgens betrouwbare onderhoudsconcepten. De werknemers die bij Endenburg werken, weten alles van de UPS-systemen, generatoren en de nodige besturingssystemen die voor energievoorziening zorgen. Doordat de werknemers regelmatig worden bijgeschoold, kunnen ze de klanten op een goede en veilige manier helpen. Ervaring en vakmanschap staat bij het elektrotechnisch bedrijf Endenburg hoog in het vaandel.